De artillerie: no comms, no bombs.

Bn Aie
Motorized Brigade

De artillerie: no comms, no bombs.

Elsenborn is van 7 tot 11 juni het decor voor de oefening Ringo Range van het Bataljon Artillerie uit Brasschaat.  Tijdens deze oefening leren de verschillende radertjes samenwerken om uit te groeien tot één groot efficiënt geheel met de precisie van een uurwerk.

Spread the news
Read More
Bn Aie
Motorized Brigade

L’artillerie : no comms, no bombs.

Du 7 au 11 juin, Elsenborn est le théâtre de l’exercice Ringo Range du Bataillon d’Artillerie de Brasschaat.  Dans l’exercice les différents rouages apprennent à travailler ensemble pour devenir une grande unité efficace avec la précision d’une horloge.

Spread the news
Read More
General Information

Fin de la mission Resolute Support en Afghanistan – Einde Resolute Support Mission in Afghanistan

Na achttien jaar inzet trekt ook België zijn troepen uit Afghanistan terug. Midden 2021 keert het laatste detachement terug uit Mazar-I-Sharif. – Après dix-huit ans de déploiement, la Belgique retire également ses troupes d’Afghanistan. Le dernier détachement reviendra de Mazar-I-Sharif à la mi-2021.

Spread the news
Read More
Bn Aie
Motorized Brigade
Special Operations Regiment

De vijand verslaan doe je niet alleen!

Deze week heerst er heel wat militaire bedrijvigheid in het hart van onze Belgische Ardennen. Het doorgaans rustige dorpje Saint-Hubert, gelegen in Belgisch-Luxemburg, en de grote wouden erom heen zijn niet alleen een toevluchtsoord voor wilde dieren en een paradijs voor jagers. Je kan er momenteel ook heel wat militairen van het Special Operations Regiment Read more

Spread the news
Read More
Bn Aie
Motorized Brigade
Special Operations Regiment

Vous ne pouvez pas vaincre l’ennemi seul !

Cette semaine, il y a beaucoup d’activités militaires au cœur de nos Ardennes belges. Saint-Hubert, un village généralement calme, situé dans le Luxembourg belge, et les grandes forêts qui l’entourent ne sont pas seulement un refuge pour la faune et un paradis pour les chasseurs. Actuellement, vous pouvez également voir de nombreux militaires du « Special Read more

Spread the news
Read More
Ci-MEG

Radio-in-a-box ( RIAB) bij Ci-MEG

De Civil-Military Engagement Group is gevestigd in Heverlee en Nieuwpoort en heeft twee kerncapaciteiten: Civil-Military Cooperation (CIMIC) en Psychological Operations (PSYOPS). Ci-MEG informeert enerzijds de lokale bevolking tijdens buitenlandse missies en streeft anderzijds dominantie na in het Informatiedomein. Ci-MEG biedt op die manier een unieke ondersteuning aan de Force Commander in het kader van zijn Read more

Spread the news
Read More
Ci-MEG

Radio-in-a-box (RIAB) chez Ci-MEG

Le Civil-Military Engagement Group est basé à Heverlee et Nieuwpoort et possède deux capacités principales : la coopération civilo-militaire (CIMIC) et les opérations psychologiques (PSYOPS). D’une part, ils informent la population locale lors de missions à l’étranger et, d’autre part, ils s’efforçent de dominer le domaine de l’information. Le Ci-MEG offre ainsi un soutien unique Read more

Spread the news
Read More