26/06 JOBDAG GENIE TE BURCHT

Wil je alles weten over een job bij de constructiegenie of gevechtsgenie? Bezoek dan het 11 Bataljon Genie in Burcht.
Je leert er onmiddellijk je werkomgeving kennen en kunt er kennis maken met je toekomstige collega’s, het materiaal,
de infrastructuur, …
Onze militairen vertellen je maar al te graag over hun werkervaringen in binnen– en buitenland.
Tijdens de actieve demonstraties zal je onze mensen trouwens ook in actie zien.Geen vraag mag onbeantwoord blijven!

Meer info via onderstaande link.

https://mil.be/nl/evenement/jobdag-11-bataljon-genie

EEN NIEUWE BRIGADECOMMANDANT VOOR DE GEMOTORISEERDE BRIGADE

Français

Op 28 mei draagt de commandant van de Gemotoriseerde Brigade, kolonel stafbrevethouder Jean-Louis Crucifix, het bevel over aan kolonel stafbrevethouder Jacky Cabo. Deze plechtigheid zal doorgaan in het kamp Roi Albert te Marche-en-Famenne met aanwezigheid van verschillende civiele en militaire autoriteiten.

De Motorized Brigade, staat als gemotoriseerde capaciteit van de Landcomponent, centraal in het Strategische partnerschap “CAMO” met Frankrijk. Dit partnerschap streeft een verregaande samenwerking na op vlak van voertuigen (materieel), doctrine, inzet in operaties en training.

In dit kader werkt de Motorized Brigade vanaf dit jaar al samen met Franse eenheden op vlak van doctrine, tactiek en training. Vanaf 2025 zullen de eenheden van de Motorized Brigade uitgerust worden met de nieuwe gevechtsvoertuigen Griffon en Jaguar, die het meest zichtbare deel vormen van dit partnerschap.

Voor zijn aanstelling als Brigadecommandant, was kolonel stafbrevethouder Cabo werkzaam als Hoger Inspecteur voor de maneuver troepen bij de algemene directie Human Resources.

Kolonel stafbrevethouder Crucifix oefende zijn functie uit sinds 27 maart 2018.

Transfert de commandement de brigade motorisée / Bevelsovergave Motorised Brigade

Transfert de commandement de brigade motoriséeCe 28 mai, le colonel BEM Jean-Louis Crucifix a remis le flambeau du commandant de la brigade motorisée au colonel BEM Jacky Cabo.La brigade motorisée, en tant que capacité motorisée de la composante terrestre, est au cœur du partenariat stratégique "CAMO" avec la France. Ce partenariat vise une coopération de grande envergure dans les domaines des véhicules (équipement), de la doctrine, du déploiement dans les opérations et de la formation.Dans ce contexte, la Brigade motorisée travaille depuis cette année avec les unités françaises en termes de doctrine, de tactique et d’entraînement. À partir de 2025, les unités de la brigade motorisée seront équipées des nouveaux véhicules de combat Griffon et Jaguar, qui constituent la partie la plus visible de ce partenariat.La Brigade motorisée compte environ 6500 soldats répartis dans 15 unités et dispose d'un quartier général réparti sur 2 piliers: Marche-en-Famenne et Bourgléopold.Bevelsovergave Motorised BrigadeOp 28 mei gaf Kolonel BEM Jean-Louis Crucifix de fakkel van commandant van de Motorised Brigade over aan Kolonel BEM Jacky Cabo.De Motorised Brigade, staat als gemotoriseerde capaciteit van de Landcomponent, centraal in het Strategische partnerschap “CAMO” met Frankrijk. Dit partnerschap streeft een verregaande samenwerking na op vlak van voertuigen (materieel), doctrine, inzet in operaties en training. In dit kader werkt de Motorised Brigade vanaf dit jaar al samen met Franse eenheden op vlak van doctrine, tactiek en training. Vanaf 2025 zullen de eenheden van de Motorised Brigade uitgerust worden met de nieuwe gevechtsvoertuigen Griffon en Jaguar, die het meest zichtbare deel vormen van dit partnerschap. De Motorised Brigade telt zo’n 6500 militairen gespreid over 15 eenheden en heeft een hoofdkwartier gespreid over 2 pijlers: Marche-en-Famenne en Leopoldsburg.

Geplaatst door Belgian Army op Dinsdag 28 mei 2019
https://www.facebook.com/belgianarmy/videos/897274147282272/

BEL CIVIL-MILITARY ENGAGEMENT GROUP: what’s new?

Allereerst een woordje over de geschiedenis en context van CIMIC en PSYOPS in Defensie. De recente herdenkingen van de tragische dood van onze 10 paracommando’s tijdens de RWA genocide getuigen nog steeds van een context waarin propaganda een opzwepende en vernietigende invloed had. De fatale gevolgen van de Rwandese haatzender ‘Radio Mille Collines’ zorgden in 2002 voor de oprichting van een ‘Information Warfare’ Cie die evolueerde naar de Info Ops Gp zoals deze vandaag gekend is.  Binnen Defensie is zij tot op heden de enige eenheid die over ontplooibare capaciteiten Psychological Operations (PSYOPS) en Civil-Military Cooperation (CIMIC) beschikt.  CIMIC levert de onontbeerlijke link naar de civiele actoren en hulporganisaties in de operatiezone, terwijl PSYOPS vooraf geselecteerde doelgroepen beïnvloedt om de gewenste effecten te bereiken. Deze twee capaciteiten verzekeren de tactische commandant een unieke steun in het opbouwen en behouden van zijn “Situational Awareness, Freedom of Movement en Force Protection”. Bovendien leveren zij ook een belangrijke bijdrage tot het tactische inlichtingenbeeld.  

Vandaag wordt het veiligheidsbeleid geconfronteerd met uitzonderlijk snel evoluerende informatietechnologieën. De digitalisering en artificiële intelligentie, cyber- en hybrid warfare en onze online leefwereld -waarin wij allen actoren zijn en niet langer enkel passieve ontvangers van nieuws- duiden op een tijdperk waarin het veiligheidsbeleid niet langer kan worden afgebakend in louter geografische termen. Het gevecht om de perceptie heeft een rechtstreekse impact op de veiligheid van onze militairen en de gevolgen van desinformatie en propaganda kunnen een permissieve omgeving snel doen omslaan of een non-permissieve omgeving laten escaleren.

Een projecteerbare, moderne en kwalitatief hoogstaande CIMIC en PSYOPS-capaciteit, is daarom onontbeerlijk voor de ontplooide militaire formaties om te beantwoorden aan de uitdagingen van de hedendaagse complexe conflicten.

De huidige naam van onze eenheid, Information Operations Group, dekte deze brede lading aan capaciteiten en opdrachten onvoldoende en zorgde voor verwarring en vaak wat onbegrip. Bovendien onderkende deze naam de meerwaarde van de CIMIC-capaciteit.   

Daarom werd beslist om de naam van de Info Ops Gp vanaf 03 Jun 19 te wijzigen naar de “Civil-Military Engagement Group (Ci-MEG)”, gezien de eenheid, er stellig van overtuigd is  dat deze benaming de toegevoegde waarde van onze eenheid benadrukt zoals deze wordt bevestigd in de nieuwe mission statement: “The Civil-Military Engagement Group supports operational forces in seizing the initiative within the information environment and human domain through culturally-focused persuasion and engagement, essential to mission success.”

In het kort, Civil-Military Engagement Group (Ci-MEG) staat voor:

  • Civil: focus van onze acties liggen vooral bij de lokale bevolking, autoriteiten, hulporganisaties, IO’s en NGO’s
  • Military: de essentie is de Sp aan onze eigen militairen maar ook de acties gericht tegen onze tegenstanders
  • Engagement: Engagement heeft een breed spectrum aan acties: gaande van een eerder diplomatisch engagement in het domein van samenwerking zoals bijvoorbeeld Key Leader Engagement en engagement met lokale, regionale of supranationale organisaties tot een meer doordringend engagement door het beïnvloeden van de tegenstander in het informatie-domein en verder nog door adviezen over hard engagement zoals lethal targeting van specifieke doelen (bijv communicatiecentra). De term engagement bevat dus een breed scala “interactie, informatie-activiteiten, samenwerking, …”  en vermijdt tegelijk gevoelige en voor verkeerde interpretatie vatbare termen zoals “influence”.

De Ci-MEG is hiërarchisch geplaatst binnen de Landcomponent-3D, gekazerneerd in HEVERLEE en in het Kw LOMBARDSIJDE te NIEUWPOORT, en blijft ook in de toekomst de andere operationele componenten ondersteunen tijdens hun opdrachten zoals bijvoorbeeld  Maritime Capacity Building.

Onze eenheid steunt momenteel volgende operaties: Afghanistan (Resolute Support Mission), Koeweit (Operation Inherent Resolve), Estland/Litouwen (Enhanced Forward Presence), Spanje (OHQ ATALANTA), Mali (MINUSMA). Bijkomend levert de eenheid steun voor de EX FLINTLOCK (NIGER/BURKINA FASO) en de Maritime Capacity Building van de Marinecomponent in West-Afrika.

Om deze brede waaier aan opdrachten uit te voeren hebben we natuurlijk steeds enthousiaste en professionele medewerkers nodig. Is jouw interesse voor onze eenheid opgewekt en wil je bijkomende informatie? Wil je graag meewerken aan dit nieuwe project en onze eenheid vervoegen?

Check Ci-MEG op Facebook, Twitter en Instagram, of contacteer ons via Ci-MEG-S1@mil.be

Info Ops Gp training at Vlasmeer: EX Clever chameleon 19, for the first time with international participants and a DV-day on 22 May

Info Ops Gp, soon to become Civil-Military Engagement Group, is training their civil-military engagement activities in the vicinity of Leopoldsburg, Hasselt, Peer. We will work together with Local Police Forces, Fire Fighters, Red Cross and many others. For the first time, our international partners, DNK, NDL and DEU are participating with Tactical CIMIC and PSYOPS Teams.