29/06 JOBDAG 3 PARA TE TIELEN

Paracommando is een beroep dat bij velen tot de
verbeelding spreekt. Heb je interesse? Twijfel dan niet. Je bent van harte welkom op onze jobdag. Paracommando’s leiden een avontuurlijk en afwisselend leven. Ze staan altijd klaar om in te grijpen bij crisissituaties, humanitaire operaties, conflicten, evacuaties of rampen. Een open blik op de wereld en een warm hart zijn belangrijke waarden voor elke paracommando. Door hun snelle inzetbaarheid en uiteenlopende kwaliteiten behoren ze tot de elite van Defensie. Je hebt een uitstekende conditie, bent een doorzetter en werkt graag in een team. Een actief, uitdagend en afwisselend beroep schrikt je niet af. Je bent
beschikbaar, flexibel en wilt jezelf ontplooien.

Meer info en inschrijven

GRIFFON – JAGUAR

Maak kennis met de nieuwe pantserwagens van Defensie: de Griffon en Jaguar De regering besliste vorig jaar om 442 nieuwe pantserwagens voor Defensie aan te kopen. De voertuigen zullen vanaf 2025 de huidige Piranha- en Dingo-voertuigen vervangen. De bestelling is goed voor 1,1 miljard euro. Defensie expert Jens Franssen kon in Frankrijk als eerste met de nieuwe voertuigen meerijden.

Zie ook artikel vrt :
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/06/23/maak-kennis-met-de-nieuwe-pantserwagens-van-defensie-de-griffon/

23/06 ENT’RAID

Ce dimanche 23 Juin , le camp Roi Albert accueillait en collaboration avec la ville de Marche-en-famenne l’activité « Ent’raid-sport en Marche ». Outre faire découvrir des activités sportives pour tous , cette journée a pour objectif de recueillir des fonds dans le but de financer cinq associations à ancrage locale : l’Andage; le centre Eclore , la Maison de la source , l’unité Mandala ainsi que le crèche « les gauloisons »

Op zondag 23 juni organiseerde het Kamp Koning Albert in samenwerking met de stad Marche-en-Famenne de activiteit “Ent-Raid- Sport en Marche ». Tijdens deze activiteit kunnen jongeren en minder jongeren in teamverband proeven van de hindernissen die het Kamp Marche te bieden heeft. Teamwork, sportiviteit en een goede sfeer staan centraal. Naast het ontdekken van sportieve activiteiten voor iedereen, wil deze dag fondsen werven om vijf goede doelen te ondersteunen.”

Volledig artikel
Article complet

AL 50 JAAR OP DE VOORHOEDE IN SPA – À l’avant-garde depuis 50 ans à Spa

Op woensdag 19 juni vierde het Bataljon 12 Linie Prins Leopold – 13 Linie met veel luister zijn vijftig jaar aanwezigheid in Spa. De water- en garnizoensstad heeft sindsdien het bataljon tot
ereburger verheven. Ter gelegenheid van de gouden bruiloft ondertekenden de civiele en militaire autoriteiten een charter waarmee ze hun wil onderstrepen om hun goede verstandhouding voort te zetten.

Mercredi 19 juin, le Bataillon 12 de Ligne Prince Léopold 13 de Ligne fêtait en grande pompe le 50e anniversaire de sa présence à Spa. La ville d’eaux mais aussi de garnison a depuis lors élevé le
Bataillon au rang de citoyen d’honneur. À l’occasion de ces noces d’or, les autorités civiles et militaires ont signé une charte scellant pour l’avenir la volonté commune de poursuivre une si belle entente.

Volledig artikel op mil.be : https://www.mil.be/nl/artikel/al-50-jaar-de-voorhoede-spa
Article complet sur mil.be: https://www.mil.be/fr/article/lavant-garde-depuis-50-ans-spa

LCC TRAINT SCHIETTECHNIEKEN – LCC S’ENTRAÎNE AUX TECHNIQUES DE TIR

Generaal-majoor Thys, Commandant van de Landcomponent, trainde deze week in Brasschaat de schiettechnieken met
verschillende wapens. Tijdens deze schietoefeningen droeg de LCC de nieuwe ballistische bescherming. Zo kon hij dus aan de lijve ondervinden hoe goed deze uitrusting is aangepast aan de
ergonomie van de schutter.”

Le général-major Thys, commandant de la Composante Terre, s’est entraîné aux techniques de tir de différentes armes à Brasschaat cette semaine. Le LCC portait la nouvelle protection balistique lors de ces exercices de tir. Il a pu ainsi constater à quel point cet
équipement adapté à l’ergonomie du tireur. ”

CERTEX ENHANCED FORWARD PRESENCE

Eind augustus trekt een detachement van zo’n 250 militairen onder leiding van het Bataljon Bevrijding 5e Linie naar Litouwen in het kader van de NATO-opdracht “Enhanced Forward Presence”.  Ter plaatse zullen onze militairen werken binnen een Duitse
Battlegroup.  

Hun opdracht in Litouwen bestaat uit het ontraden van offensieve acties en het verzekeren van de regionale veiligheid.

Deze week rondde het detachement zijn certificatieoefening in Leopoldsburg met succes af.

Fin août, un détachement de quelque 250 soldats sous le
commandement du bataillon Bevrijding 5 Li sera engagé en
opération en  Lituanie dans le cadre de la mission de l’OTAN
«Enhanced Forward Presence». Sur place nos soldats travailleront au sein d’un groupement tactique allemand.

Leur mission en Lituanie consiste à dissuader les actions offensives et à assurer la sécurité régionale.

Cette semaine, le détachement a terminé avec succès son exercice de certification à Leopoldsburg.

CP Compagnie

23/06 ENT’RAID

INFO ENT’RAID

Op 23 juni staat het Kamp Roi Albert in Marche-en-Famenne volledig in het teken van sport en solidariteit. We verwachten 10.000 bezoekers.

Tijdens Ent’RAID nemen ploegen het tegen elkaar op op een omloop van 13 km vol obstakels. Het publiek kan ook deelnemen aan een MTB-rit, een mini-koordenpiste en een hindernisbaan voor mensen met een beperking.

In het kader van ‘Sport pour tous’ stellen een twintigtal regionale sportclubs zich voor tijdens La Fête du sport, in samenwerking met de stad Marche-en-Famenne en het Centre Sportif Local.

La piste reste un défi qui, en équipe, devient accessible à tous!

Le 23 juin prochain, le Camp Roi Albert sera le théâtre d’une journée à la fois sportive et solidaire. Activité ouverte à tous, nous espérons accueillir 10.000 personnes.

Ent’RAID est un challenge par équipes. Celles-ci s’affronteront le long d’un parcours de 13 km parsemé d’obstacles. Des circuits VTT seront proposés au public ainsi qu’une petite piste de corde et une piste d’obstacles pour personnes à mobilité réduite.

Le « Sport pour tous » rassemblera une vingtaine de clubs sportifs marchois en regard de la « La Fête du sport ». Cette journée découverte se fera sous l’égide de la Ville de Marche-en-Famenne et du Centre Sportif Local.

Geplaatst door Ent'RAID op Dinsdag 19 maart 2019

11/06 VISIT US AMBASSADOR

Op 11 juni bezocht de Amerikaanse ambassadeur, Ronald J. Gidwitz de Belgische Landcomponent in Leopoldsburg. Tijdens twee live demonstraties kon de ambassadeur kennis maken met de mogelijkheden en specifieke eigenschappen van de Motorized Brigade en van het Special Operations Regiment.

Le 11 juin, l’ambassadeur américain Ronald J. Gidwitz a rendu visite à la composante terrestre belge à Leopoldsburg. Au cours de deux démonstrations, l’ambassadeur a été initié aux possibilités et aux caractéristiques spécifiques de la brigade motorisée et du régiment d’opérations spéciales.

Visit of US Ambassador

Op 11 juni bezocht de Amerikaanse ambassadeur, Ronald J. Gidwitz de Belgische Landcomponent in Leopoldsburg.Tijdens twee live demonstraties kon de ambassadeur kennis maken met de mogelijkheden en specifieke eigenschappen van de Motorized Brigade en van het Special Operations Regiment.US Embassy BrusselsMotorizedBrigadeSpecial Operations Regiment – Belgian Army.Le 11 juin, l'ambassadeur américain Ronald J. Gidwitz a rendu visite à la composante terrestre belge à Leopoldsburg.Au cours de deux démonstrations, l'ambassadeur a été initié aux possibilités et aux caractéristiques spécifiques de la brigade motorisée et du régiment d'opérations spéciales.

Geplaatst door Belgian Army op Dinsdag 11 juni 2019