Day: September 27, 2020

Ardense Jagers
COMOPSLAND
Motorized Brigade
News

Ardense Jagers gedecoreerd

Op 25 september, bij de bevelsoverdracht van het Bataljon Ardense Jagers, ontvingen drie militairen van de eenheid het “Militair Ereteken van 2de klasse voor buitengewone dienst of voor een daad van moed of toewijding”. Vice-Chef Defensie, generaal-majoor Marc Thys en de Commandant van de Landcomponent, generaal-majoor Pierre Gérard reikten de medailles uit tijdens de plechtigheid Read more

Read More
Chasseurs Ardennais
COMOPSLAND
Motorized Brigade
News

Des Chasseurs Ardennais décorés

Le 25 septembre, lors de la remise de commandement du Bataillon de Chasseurs Ardennais, trois militaires de l’unité ont reçu la « Décoration d’honneur militaire de deuxième classe pour service exceptionnel ou pour un acte de courage ou de dévouement ». Le vice-Chef de la Défense, le général-major Marc Thys, et le Commandant de la Read more

Read More