Day: May 5, 2021

4 Bn Gn
Camp Marche
Motorized Brigade

4de Bataljon Genie uit Amay ontplooid in het kamp van Marche-en-Famenne.

Van 3 tot 7 mei is de 15de Compagnie Constructie van het 4de  Bataljon Genie uit Amay ontplooid in het kamp van Marche-en-Famenne. Deze inzet heeft als doel verschillende bouwwerven uit te voeren met inachtneming van een tactisch kader, teneinde de soldaten zowel op technisch als op militair gebied te vormen (EHBO, reageren op contacten en beveiligen van het Read more

Read More
4 Bn Gn
Camp Marche
Motorized Brigade

Le 4ième Bataillon de Génie d’Amay est installé au sein du Camp de Marche-en-Famenne.

Du 3 au 7 Mai, la 15ième Compagnie de construction du 4ième Batallion de Génie d’Amay est installée au sein du Camp de Marche-en-Famenne. Ce déploiement a pour but  la réalisation de différents chantiers tout en respectant un cadre tactique afin d’entraîner les militaires aussi bien dans leurs domaines techniques  que militaires (premiers soin, réaction aux Read more

Read More