Bn Aie

1/3 Bn Lanciers
10Gp CIS
11 Bn Gn
12/13 Li
18 Bn Log
1C/1Gr
4 Bn Gn
4 Bn Log
4 Gp CIS
Ardense Jagers
Bn Aie
Bn ISTAR
Bvr/5Li
Chasseurs Ardennais
CHOD
Commander's Blog
COMOPSLAND
General Information
MOD
Motorized Brigade
Special Operations Regiment

Un nouveau commandant pour la Brigade Motorisée.

Ce mardi 13 juillet 2021, à l’occasion d’une cérémonie militaire rehaussée par la présence de la Ministre de la Défense, Madame Ludivine Dedonder, les membres de la Brigade Motorisée ont accueilli leur nouveau Commandant, le Colonel Lieven Geeraert. Avec son état-major situé à Bourg-Léopold et à Marche-en-Famenne, la Brigade Motorisée est l’un des piliers les Read more

Read More
1/3 Bn Lanciers
10Gp CIS
11 Bn Gn
12/13 Li
18 Bn Log
1C/1Gr
2 Cdo
4 Bn Gn
4 Bn Log
4 Gp CIS
Ardense Jagers
Bn Aie
Bn ISTAR
Bvr/5Li
Chasseurs Ardennais
Chasseurs Ardennais
CHOD
Commander's Blog
COMOPSLAND
General Information
MOD
Motorized Brigade
Special Operations Regiment

Nieuwe commandant bij Gemotoriseerde Brigade.

De Gemotoriseerde Brigade heeft haar nieuwe commandant verwelkomd, kolonel Lieven Geeraert. Dat gebeurde op dinsdag 13 juli tijdens een militaire plechtigheid in aanwezigheid van minister van Defensie Ludivine Dedonder. Met een staf in Leopoldsburg en Marche-en-Famenne is de Gemotoriseerde Brigade een van de belangrijkste pijlers van de Landcomponent. De Gemotoriseerde Brigade is een onmisbaar hulpmiddel Read more

Read More
Bn Aie
Motorized Brigade

De artillerie: no comms, no bombs.

Elsenborn is van 7 tot 11 juni het decor voor de oefening Ringo Range van het Bataljon Artillerie uit Brasschaat.  Tijdens deze oefening leren de verschillende radertjes samenwerken om uit te groeien tot één groot efficiënt geheel met de precisie van een uurwerk.

Read More
Bn Aie
Motorized Brigade

L’artillerie : no comms, no bombs.

Du 7 au 11 juin, Elsenborn est le théâtre de l’exercice Ringo Range du Bataillon d’Artillerie de Brasschaat.  Dans l’exercice les différents rouages apprennent à travailler ensemble pour devenir une grande unité efficace avec la précision d’une horloge.

Read More
Bn Aie
Motorized Brigade
Special Operations Regiment

De vijand verslaan doe je niet alleen!

Deze week heerst er heel wat militaire bedrijvigheid in het hart van onze Belgische Ardennen. Het doorgaans rustige dorpje Saint-Hubert, gelegen in Belgisch-Luxemburg, en de grote wouden erom heen zijn niet alleen een toevluchtsoord voor wilde dieren en een paradijs voor jagers. Je kan er momenteel ook heel wat militairen van het Special Operations Regiment Read more

Read More
Bn Aie
Motorized Brigade
Special Operations Regiment

Vous ne pouvez pas vaincre l’ennemi seul !

Cette semaine, il y a beaucoup d’activités militaires au cœur de nos Ardennes belges. Saint-Hubert, un village généralement calme, situé dans le Luxembourg belge, et les grandes forêts qui l’entourent ne sont pas seulement un refuge pour la faune et un paradis pour les chasseurs. Actuellement, vous pouvez également voir de nombreux militaires du « Special Read more

Read More
Bn Aie
Camp Marche
Motorized Brigade

Les Obusiers se préparent pour VJTF23

La batterie 105 How du bataillon d’artillerie sera engagée au sein du VJTF23 (Very High Readiness Joint Task Force)de l’OTAN. Pas le temps de se reposer sur ses lauriers, la préparation commence dés aujourd’hui.C’est dans ce cadre que depuis le 26 avril , les artilleurs de cette batterie ont retrouvé le contact avec le terrain Read more

Read More
Bn Aie
Camp Marche
Motorized Brigade

De Howitsers bereiden zich voor op VJTF 23

De Batterij 105 Houwitser van het Bataljon Artillerie zal worden ingezet binnen de VJTF 23  (Very High Readiness Joint Task Force) van de NAVO. Geen tijd om op de lauweren te rusten, de voorbereiding begint vandaag. Het is in dit kader dat sinds 26 april de artilleristen van deze batterij voor het eerst terug in contact zijn Read more

Read More
Bn Aie
Uncategorized

Online jobdag voor Artilleristen – 07 april

In de kazerne van Brasschaat of Nieuwpoort kan je kanonnier worden of deel uitmaken van een groep militairen van de Artillerie. Wij organiseren een online jobdag via skype op 07 april om 1530 uur. Alle informatie over deze jobdag en de inschrijvingsfaciliteiten kan u vinden op de website van Defensie via deze link:

Read More
Bn Aie
Uncategorized
Unit Pages

Online jobdag voor Artilleristen – 17 februari

In de kazerne van Brasschaat of Nieuwpoort kan je kanonnier worden of deel uitmaken van een groep militairen van de Artillerie. Wij organiseren een online jobdag via skype op 17 februari om 1530 uur. Alle informatie en de inschrijvingsfaciliteiten kan u vinden op de website van Defensie via deze link:

Read More