Camp Marche

Bn Aie
Camp Marche
Motorized Brigade

Les Obusiers se préparent pour VJTF23

La batterie 105 How du bataillon d’artillerie sera engagée au sein du VJTF23 (Very High Readiness Joint Task Force)de l’OTAN. Pas le temps de se reposer sur ses lauriers, la préparation commence dés aujourd’hui.C’est dans ce cadre que depuis le 26 avril , les artilleurs de cette batterie ont retrouvé le contact avec le terrain Read more

Read More
Bn Aie
Camp Marche
Motorized Brigade

De Howitsers bereiden zich voor op VJTF 23

De Batterij 105 Houwitser van het Bataljon Artillerie zal worden ingezet binnen de VJTF 23  (Very High Readiness Joint Task Force) van de NAVO. Geen tijd om op de lauweren te rusten, de voorbereiding begint vandaag. Het is in dit kader dat sinds 26 april de artilleristen van deze batterij voor het eerst terug in contact zijn Read more

Read More
4 Bn Gn
Camp Marche
Motorized Brigade

4de Bataljon Genie uit Amay ontplooid in het kamp van Marche-en-Famenne.

Van 3 tot 7 mei is de 15de Compagnie Constructie van het 4de  Bataljon Genie uit Amay ontplooid in het kamp van Marche-en-Famenne. Deze inzet heeft als doel verschillende bouwwerven uit te voeren met inachtneming van een tactisch kader, teneinde de soldaten zowel op technisch als op militair gebied te vormen (EHBO, reageren op contacten en beveiligen van het Read more

Read More
4 Bn Gn
Camp Marche
Motorized Brigade

Le 4ième Bataillon de Génie d’Amay est installé au sein du Camp de Marche-en-Famenne.

Du 3 au 7 Mai, la 15ième Compagnie de construction du 4ième Batallion de Génie d’Amay est installée au sein du Camp de Marche-en-Famenne. Ce déploiement a pour but  la réalisation de différents chantiers tout en respectant un cadre tactique afin d’entraîner les militaires aussi bien dans leurs domaines techniques  que militaires (premiers soin, réaction aux Read more

Read More
Camp Marche
Chasseurs Ardennais
Motorized Brigade

Ardense Jagers keren terug naar de bron met terreinoefeningen

De Ardense Jagers houden van 15 tot 26 maart een oefenperiode in Marche-en-Famenne en Leopoldsburg. In die twee weken maken ze zich weer bekend met het terrein, vier maand na de training in Bergen-Hohne en hun laatste inzet voor OVG. Op bivak op de oefenterreinen van Marche-en-Famenne zullen ze diverse activiteiten uitvoeren: aanvallen per peloton, evacuaties Read more

Read More
Camp Marche
Chasseurs Ardennais
Motorized Brigade

Back to the roots : exercices sur le terrain pour les Chasseurs Ardennais

Les Chasseurs Ardennais organisent une période d’exercices près de Marche-en-Famenne et Bourg-Léopold du 15 au 26 mars. Ces deux semaines servent à renouer avec le terrain, quatre mois après la période d’entraînement à Bergen et leurs derniers déploiements OVG. Installés en bivouac dans les plaines près de Marche-en-Famenne et Bourg-Léopold, leurs activités sont très diversifiées. Au Read more

Read More
1/3 Bn Lanciers
4 Bn Log
Camp Marche
CHOD
Commander's Blog
MOD
Motorized Brigade
News

Defensieminister bezoekt Landcomponent

De minister van Defensie, Ludivine Dedonder, heeft samen met de Chef Defensie admiraal Hofman op dinsdag 16 februari de Landcomponent bezocht. Samen met de commandant van de Landcomponent, generaal-majoor Pierre Gérard, kregen ze uitleg over de meest talrijke Defensiecomponent met 8.500 militairen, demonstraties van verschillende capaciteiten en konden ze militairen van de component spreken. Generaal Read more

Read More
1/3 Bn Lanciers
4 Bn Log
Camp Marche
CHOD
Commander's Blog
MOD
Motorized Brigade
News

La ministre de la Défense visite la Composante Terre

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder et le Chef de la Défense, l’Amiral Hofman, visitaient la Composante Terre ce mardi 16 février. Accompagnée de son chef, le général-major Pierre Gérard, ils recevaient des informations sur la plus grande composante de la Défense en termes d’effectifs (elle compte 8 500 militaires !) et assistaient aux démonstrations Read more

Read More
Ardense Jagers
Camp Marche
Chasseurs Ardennais
Motorized Brigade

PIM : Première instruction militaire

« A Gauche, Gauche », « Porteeez Arme », qui n’a jamais entendu ce genre de commandement ? Chaque candidat qu’il soit soldat, sous-officier ou officier, commence toujours sa vie de militaire avec formation de base :  PIM (Première instruction militaire ). Ce module d’une durée d’environ 14 semaines pose les bases de la vie de militaire : Read more

Read More