Motorized Brigade

1/3 Bn Lanciers
10Gp CIS
11 Bn Gn
12/13 Li
18 Bn Log
1C/1Gr
4 Bn Gn
4 Bn Log
4 Gp CIS
Ardense Jagers
Bn Aie
Bn ISTAR
Bvr/5Li
Chasseurs Ardennais
CHOD
Commander's Blog
COMOPSLAND
General Information
MOD
Motorized Brigade
Special Operations Regiment

Un nouveau commandant pour la Brigade Motorisée.

Ce mardi 13 juillet 2021, à l’occasion d’une cérémonie militaire rehaussée par la présence de la Ministre de la Défense, Madame Ludivine Dedonder, les membres de la Brigade Motorisée ont accueilli leur nouveau Commandant, le Colonel Lieven Geeraert. Avec son état-major situé à Bourg-Léopold et à Marche-en-Famenne, la Brigade Motorisée est l’un des piliers les Read more

Read More
1/3 Bn Lanciers
10Gp CIS
11 Bn Gn
12/13 Li
18 Bn Log
1C/1Gr
2 Cdo
4 Bn Gn
4 Bn Log
4 Gp CIS
Ardense Jagers
Bn Aie
Bn ISTAR
Bvr/5Li
Chasseurs Ardennais
Chasseurs Ardennais
CHOD
Commander's Blog
COMOPSLAND
General Information
MOD
Motorized Brigade
Special Operations Regiment

Nieuwe commandant bij Gemotoriseerde Brigade.

De Gemotoriseerde Brigade heeft haar nieuwe commandant verwelkomd, kolonel Lieven Geeraert. Dat gebeurde op dinsdag 13 juli tijdens een militaire plechtigheid in aanwezigheid van minister van Defensie Ludivine Dedonder. Met een staf in Leopoldsburg en Marche-en-Famenne is de Gemotoriseerde Brigade een van de belangrijkste pijlers van de Landcomponent. De Gemotoriseerde Brigade is een onmisbaar hulpmiddel Read more

Read More
Motorized Brigade

Oefenen in Tjechië.

Van 14 juni tot en met 02 juli trainen de eenheden van de Gemotoriseerde Brigade op de oefenterreinen van Boletice in Tsjechië. Hier krijgen zij de kans om al hun procedures en technieken met al hun wapensystemen te trainen, zowel op de uitdagende schietstanden als in het uitermate complexe terrein.

Read More
Motorized Brigade

Entrainement en Tchéquie.

Du 14 juin au 2 juillet, les unités de la brigade motorisée s’entraînent en République tchèque dans le camp de Boletice. Ici, ils ont la possibilité d’entrainer toutes les procédures et techniques de leurs systèmes d’armes aussi bien sur des stands de tir difficiles que sur des terrains extrêmement complexes.

Read More
12/13 Li
Motorized Brigade

Commando-initiatie in de Vogezen.

Gelegen in de Vogezen, verwelkomt het commando-initiatiecentrum van het 1e Franse Regiment Tirailleurs (1RT) voor de eerste keer een buitenlandse delegatie. Dit voorrecht werd toegekend aan het infanteriebataljon 12e/13e de ligne uit Spa, dat sinds 20 jaar met dit regiment is verbroederd. Dit opleidingscentrum in Fort des Adelphes dicht bij Epinal, ingehuldigd in oktober 2020, Read more

Read More
12/13 Li
Motorized Brigade

Initiation commando dans les Vosges.

Localisé dans le massif des Vosges, le centre d’initiation commando du 1er Régiment de tirailleurs français (1RT) accueille pour la première fois une délégation étrangère, un privilège accordé au bataillon d’infanterie 12e/13e de ligne de Spa, jumelé depuis 20 ans avec ce régiment. Inauguré en octobre 2020, ce centre d’aguerrissement situé au fort des Adelphes près d’Epinal Read more

Read More
Bn Aie
Motorized Brigade

De artillerie: no comms, no bombs.

Elsenborn is van 7 tot 11 juni het decor voor de oefening Ringo Range van het Bataljon Artillerie uit Brasschaat.  Tijdens deze oefening leren de verschillende radertjes samenwerken om uit te groeien tot één groot efficiënt geheel met de precisie van een uurwerk.

Read More
Bn Aie
Motorized Brigade

L’artillerie : no comms, no bombs.

Du 7 au 11 juin, Elsenborn est le théâtre de l’exercice Ringo Range du Bataillon d’Artillerie de Brasschaat.  Dans l’exercice les différents rouages apprennent à travailler ensemble pour devenir une grande unité efficace avec la précision d’une horloge.

Read More
Bn Aie
Motorized Brigade
Special Operations Regiment

De vijand verslaan doe je niet alleen!

Deze week heerst er heel wat militaire bedrijvigheid in het hart van onze Belgische Ardennen. Het doorgaans rustige dorpje Saint-Hubert, gelegen in Belgisch-Luxemburg, en de grote wouden erom heen zijn niet alleen een toevluchtsoord voor wilde dieren en een paradijs voor jagers. Je kan er momenteel ook heel wat militairen van het Special Operations Regiment Read more

Read More