Motorized Brigade

Bn Aie
Motorized Brigade

De artillerie: no comms, no bombs.

Elsenborn is van 7 tot 11 juni het decor voor de oefening Ringo Range van het Bataljon Artillerie uit Brasschaat.  Tijdens deze oefening leren de verschillende radertjes samenwerken om uit te groeien tot één groot efficiënt geheel met de precisie van een uurwerk.

Read More
Bn Aie
Motorized Brigade

L’artillerie : no comms, no bombs.

Du 7 au 11 juin, Elsenborn est le théâtre de l’exercice Ringo Range du Bataillon d’Artillerie de Brasschaat.  Dans l’exercice les différents rouages apprennent à travailler ensemble pour devenir une grande unité efficace avec la précision d’une horloge.

Read More
Bn Aie
Motorized Brigade
Special Operations Regiment

De vijand verslaan doe je niet alleen!

Deze week heerst er heel wat militaire bedrijvigheid in het hart van onze Belgische Ardennen. Het doorgaans rustige dorpje Saint-Hubert, gelegen in Belgisch-Luxemburg, en de grote wouden erom heen zijn niet alleen een toevluchtsoord voor wilde dieren en een paradijs voor jagers. Je kan er momenteel ook heel wat militairen van het Special Operations Regiment Read more

Read More
Bn Aie
Motorized Brigade
Special Operations Regiment

Vous ne pouvez pas vaincre l’ennemi seul !

Cette semaine, il y a beaucoup d’activités militaires au cœur de nos Ardennes belges. Saint-Hubert, un village généralement calme, situé dans le Luxembourg belge, et les grandes forêts qui l’entourent ne sont pas seulement un refuge pour la faune et un paradis pour les chasseurs. Actuellement, vous pouvez également voir de nombreux militaires du « Special Read more

Read More
Bn Aie
Camp Marche
Motorized Brigade

Les Obusiers se préparent pour VJTF23

La batterie 105 How du bataillon d’artillerie sera engagée au sein du VJTF23 (Very High Readiness Joint Task Force)de l’OTAN. Pas le temps de se reposer sur ses lauriers, la préparation commence dés aujourd’hui.C’est dans ce cadre que depuis le 26 avril , les artilleurs de cette batterie ont retrouvé le contact avec le terrain Read more

Read More
Bn Aie
Camp Marche
Motorized Brigade

De Howitsers bereiden zich voor op VJTF 23

De Batterij 105 Houwitser van het Bataljon Artillerie zal worden ingezet binnen de VJTF 23  (Very High Readiness Joint Task Force) van de NAVO. Geen tijd om op de lauweren te rusten, de voorbereiding begint vandaag. Het is in dit kader dat sinds 26 april de artilleristen van deze batterij voor het eerst terug in contact zijn Read more

Read More
10Gp CIS
14 Bn Med
18 Bn Log
Bn ISTAR
Bvr/5Li
Motorized Brigade
Mov Ctl Gp

Field Training Excercise (FTX) Celtic Uprise

Van 26 april tot 6 mei zijn 400 militairen voornamelijk van de Gemotoriseerde Brigade (HQ Mot Bde, Bvr5Li, Bn ISTAR, 10 Gp CIS, 18Bn Log en 14 Bn Med) ontplooid op burgerterrein in West- en Oost-Vlaanderen. De training is oa. gericht op zowel patrouilles te voet als deze per voertuig, het beveiligen van gevoelige punten, Read more

Read More
10Gp CIS
14 Bn Med
18 Bn Log
Bn ISTAR
Bvr/5Li
Motorized Brigade
Mov Ctl Gp

Field Training Excercise (FTX) Celtic Uprise

Entre le 26 avril et le 6 Mai 400 militaires issus principalement de la Brigade Motorisée (𝐇𝐐 𝐌𝐨𝐭 𝐁𝐝𝐞 , 𝐁𝐯𝐫𝟓𝐋𝐢, 𝐁𝐧 𝐈𝐒𝐓𝐀𝐑, 𝟏𝟎 𝐆𝐩 𝐂𝐈𝐒 ,𝟏𝟖 𝐁𝐧 𝐋𝐨𝐠 𝟏𝟒 𝐁𝐧 𝐌𝐞𝐝) sont déployés en terrain civil ( Flandre orientale et occidentale). L’entraînement es taxé sur les procédés suivants : patrouilles montées et démontées, sécurisation Read more

Read More
4 Bn Gn
Camp Marche
Motorized Brigade

4de Bataljon Genie uit Amay ontplooid in het kamp van Marche-en-Famenne.

Van 3 tot 7 mei is de 15de Compagnie Constructie van het 4de  Bataljon Genie uit Amay ontplooid in het kamp van Marche-en-Famenne. Deze inzet heeft als doel verschillende bouwwerven uit te voeren met inachtneming van een tactisch kader, teneinde de soldaten zowel op technisch als op militair gebied te vormen (EHBO, reageren op contacten en beveiligen van het Read more

Read More