Kerstbezoek aan Operatie Vigilant Guardian in Brussel.

Vanmorgen bracht de Commandant van de Landcomponent samen met Mevrouw de Minister Dedonder en de Chef Defensie een kerstbezoek in Brussel om hun waardering uit te drukken aan onze manschappen die deelnemen aan Operatie Vigilant Guardian (OVG).

Onze soldaten ondersteunen hiermee de politie in haar strijd tegen mogelijke terroristische dreigingen.

De gestartte afbouw van deze militaire aanwezigheid op straat zal gefaseerd en in nauw overleg met de betrokken veiligheidsdiensten verlopen.

Spread the news
Lucas Velaerts