Aan alle mannen en vrouwen van de Landcomponent,

Het is nog te vroeg om het resultaat van de maatregelen die een week geleden genomen werden door de regering effectief te voelen. De meest recente cijfers geven geen duidelijke tendens aan en de strijd tegen het coronavirus gaat verder.

Ik wens jullie allemaal, militairen en burgers van de Landcomponent toch al te bedanken voor de ernst waarmee jullie de richtlijnen van Defensie toepassen.

Mijn gedachten zijn eerst en vooral bij de mannen en vrouwen van de Landcomponent die betrokken zijn bij de uitvoering van onze operationele opdrachten in België of in het buitenland, en ook bij zij die hun specifieke of essentiële functie niet van thuis uit kunnen uitvoeren.
Ik denk in het bijzonder aan de detachementen die ontplooid zijn in OVG, OSG, RSM, MINUSMA, ONN, aan de individual augmentees die ontplooid zijn over de hele wereld, aan het wachtpersoneel van onze kwartieren, aan de militairen op een post of een vorming in het buitenland, soms in landen die enorm zwaar getroffen zijn, aan het personeel die hen ondersteunt, zij het als logistieker of als instructeur, aan al degenen die zich voorbereiden om hen te gaan aflossen.  

Ik denk ook aan de attachés, verbindingsofficieren of experten die nu werkzaam zijn bij andere openbare diensten in het kader van de strijd tegen de pandemie, aan de officieren, onderofficieren en vrijwilligers van de staven die de ontplooiing van de elementen van de Landcomponent, wanneer deze gevraagd wordt, coördineren en plannen.  

Ik vergeet hierbij niet het geheel van het CIS-personeel in het bijzonder, omdat ze ervoor zorgen dat Defensie op een correcte manier kan verder werken in deze ongeziene omstandigheden van vandaag de dag. Onze servers en netwerken worden zeer intensief gebruikt en achter elke VPN-verbinding of elke videoconferentie schuilen vele uitdagingen en honderden uren werk.

Ik denk tenslotte aan al degenen die, thuis opgesloten, bijdragen aan het beschermen van de anderen en zo de capaciteit van de Landcomponent vrijwaren om te reageren wanneer het nodig is. Ik kan me jullie frustraties voorstellen, maar het is essentieel dat wanneer de personen die nu in eerste lijn staan culmineren, dat de Natie dan kan rekenen op een reserve die beschikbaar, voorbereid en reactief is. Uw opdracht is momenteel, zelfs al lijkt ze ongerijmd, om uzelf te bewaren en klaar te blijven. Onderhoud uw fysieke conditie en perfectioneer uw kennis, spendeer tijd aan het lezen, aan de studie en aan het verwerven van nieuwe vaardigheden. Als de opsluiting zou aanhouden zal Defensie en de Landcomponent hiervoor hulpmiddelen in plaats stellen. We zullen onze trainingsmethodes indien noodzakelijk herzien zodat we onze engagementen kunnen nakomen en zodat we kunnen antwoorden op de verwachtingen van de Natie.  

Velen onder u hebben spontaan hun hulp aangeboden aan hospitalen, aan hulpdiensten, aan plaatselijke verenigingen, aan scholen, aan hun buren of aan mensen in moeilijkheden. Uw belangeloze engagement maakt van u ambassadeurs van de Landcomponent en van Defensie.   

De volgende maanden zullen hun deel van uitdagingen en veranderingen meebrengen. Het is de hele natie, neen, het is de hele wereld die een grote crisis doormaakt. Deze crisis heeft al het potentieel van een “game-changer”, een gebeurtenis die vatbaar is om onze omgeving en onze prioriteiten grondig te wijzigen, misschien zelfs onze manier van functioneren of werken, zelfs onze manier van leven. Het is aan ons om dit beter te laten zijn.

Deze crisis zal zonder enige twijfel een merkbare impact hebben op de Landcomponent en op Defensie. Het is natuurlijk te vroeg om deze gevolgen al op te meten, maar het is al wel duidelijk dat de opschorting van de vorming, de herziening van het rekruteringsplan, de beperkingen van training tot de strikte operationele noden en de afschaffing van vele activiteiten voor de zomer, zonder enige twijfel een grote druk zullen leggen op de Landcomponent tijdens het laatste trimester van dit jaar.  

Meer dan ooit zal de Landcomponent beroep doen op uw professionalisme, op uw flexibiliteit en op uw creativiteit.

Bewaar u, zorg goed voor uzelf en voor uw naasten.

Generaal-majoor Pierre GERARD

Commandant van de Landcomponent

Spread the news