EEN NIEUWE BRIGADECOMMANDANT VOOR DE GEMOTORISEERDE BRIGADE

Français

Op 28 mei draagt de commandant van de Gemotoriseerde Brigade, kolonel stafbrevethouder Jean-Louis Crucifix, het bevel over aan kolonel stafbrevethouder Jacky Cabo. Deze plechtigheid zal doorgaan in het kamp Roi Albert te Marche-en-Famenne met aanwezigheid van verschillende civiele en militaire autoriteiten.

De Motorized Brigade, staat als gemotoriseerde capaciteit van de Landcomponent, centraal in het Strategische partnerschap “CAMO” met Frankrijk. Dit partnerschap streeft een verregaande samenwerking na op vlak van voertuigen (materieel), doctrine, inzet in operaties en training.

In dit kader werkt de Motorized Brigade vanaf dit jaar al samen met Franse eenheden op vlak van doctrine, tactiek en training. Vanaf 2025 zullen de eenheden van de Motorized Brigade uitgerust worden met de nieuwe gevechtsvoertuigen Griffon en Jaguar, die het meest zichtbare deel vormen van dit partnerschap.

Voor zijn aanstelling als Brigadecommandant, was kolonel stafbrevethouder Cabo werkzaam als Hoger Inspecteur voor de maneuver troepen bij de algemene directie Human Resources.

Kolonel stafbrevethouder Crucifix oefende zijn functie uit sinds 27 maart 2018.

Transfert de commandement de brigade motorisée / Bevelsovergave Motorised Brigade

Transfert de commandement de brigade motoriséeCe 28 mai, le colonel BEM Jean-Louis Crucifix a remis le flambeau du commandant de la brigade motorisée au colonel BEM Jacky Cabo.La brigade motorisée, en tant que capacité motorisée de la composante terrestre, est au cœur du partenariat stratégique "CAMO" avec la France. Ce partenariat vise une coopération de grande envergure dans les domaines des véhicules (équipement), de la doctrine, du déploiement dans les opérations et de la formation.Dans ce contexte, la Brigade motorisée travaille depuis cette année avec les unités françaises en termes de doctrine, de tactique et d’entraînement. À partir de 2025, les unités de la brigade motorisée seront équipées des nouveaux véhicules de combat Griffon et Jaguar, qui constituent la partie la plus visible de ce partenariat.La Brigade motorisée compte environ 6500 soldats répartis dans 15 unités et dispose d'un quartier général réparti sur 2 piliers: Marche-en-Famenne et Bourgléopold.Bevelsovergave Motorised BrigadeOp 28 mei gaf Kolonel BEM Jean-Louis Crucifix de fakkel van commandant van de Motorised Brigade over aan Kolonel BEM Jacky Cabo.De Motorised Brigade, staat als gemotoriseerde capaciteit van de Landcomponent, centraal in het Strategische partnerschap “CAMO” met Frankrijk. Dit partnerschap streeft een verregaande samenwerking na op vlak van voertuigen (materieel), doctrine, inzet in operaties en training. In dit kader werkt de Motorised Brigade vanaf dit jaar al samen met Franse eenheden op vlak van doctrine, tactiek en training. Vanaf 2025 zullen de eenheden van de Motorised Brigade uitgerust worden met de nieuwe gevechtsvoertuigen Griffon en Jaguar, die het meest zichtbare deel vormen van dit partnerschap. De Motorised Brigade telt zo’n 6500 militairen gespreid over 15 eenheden en heeft een hoofdkwartier gespreid over 2 pijlers: Marche-en-Famenne en Leopoldsburg.

Geplaatst door Belgian Army op Dinsdag 28 mei 2019
https://www.facebook.com/belgianarmy/videos/897274147282272/
Spread the news
Björn Poppe

Leave a Reply