YOUCA DAY

Technische jobs

YOUCA day geeft leerlingen realistisch beeld

Vandaag, 17 oktober, is het YOUCA Action Day. Dat betekent dat vijftienduizend leerlingen uit Vlaanderen en Brussel niet naar school willen, maar aan het werk. Het loon dat ze verdienen, 55 euro, gaat naar een sterk jongerenproject in Guinee van Trias en twee jongerenprojecten in België. De jobs die zij uitoefenen? Van broodjes smeren tot mee sleutelen aan een LYNX: ze dóen het!

De link met Defensie? Engagement! militairen zijn van nature uit mensen met een engagement naar de maatschappij toe. Jongeren die bereid zijn om gedurende 1 dag te werken en het daarvoor betaalde loon afstaan voor het goede doel vertonen een eigenschap die wij bij kandidaten collega’s zoeken : engagement.

Tijdens een actieve werkdag krijgen jongeren een realistisch beeld van beroepen bij de Landmacht. Met een presentatie geef je veel info, maar voelen, zien en zelf doen, werkt veel effectiever.

Een patrouille simuleren, op de schietstand gaan kijken, meerijden met een militair voertuig en enkele andere avontuurlijke momenten zijn onderdeel van een aantal programma’s. Bij het 18 Bataljon Logistiek worden de jongeren effectief ingezet in de keuken en de technische werkplaatsen waar ze onder toezicht een volledige werkdag meedoen. Op de dienst Info 1 van het Hoofdkwartier Gemotoriseerde Brigade te Leopoldsburg krijgt de student een inkijk sociale media, hij mag zelf foto’s nemen van de activiteiten die op die dag ingepland staan om een reportage te maken. Het 11de Bataljon Genie neemt een aantal jongeren mee naar een werf verticale constructie, waar ze mee aan een nieuwe constructie mogen metselen.

 De reacties van de jongeren zijn vaak bijzonder positief. De leerlingen zijn ondanks een lange en intensieve werkdag nieuwsgierig en enthousiast. Ze stellen de aanwezige militairen veel vragen. De doelstelling van Defensie is tweeërlei: Het alleen maar doen voor de marketing is te weinig, dit project steunen laat de jongeren zien dat Defensie zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Daarnaast is het de bedoeling om potentiële collega’s te enthousiasmeren en hen een realistisch beeld te geven van een mogelijke toekomstige baan bij de landmacht. Een win-win situatie dus.

De YOUCA Action Day: feiten en cijfers

Voor de Gemotoriseerde Brigade in het Nederlandstalige landsgedeelte zijn er 34 vacatures ingevuld.

Deelnemende eenheden : HK Gemotoriseerde Brigade Leopoldsburg, Bataljon ISTAR, Bataljon Artillerie, 11de Bataljon Genie en het 18de Bataljon Logistiek.

  • 1 op de 3 scholen doet mee aan de YOUCA Action Day.
  • 6 Guineese ambassadeurs van het project verblijven op dit moment in het land. Duizenden leerlingen zullen de Guineese jongerenambassadeurs persoonlijk ontmoeten.
  • Ongeveer 7.500 werkgevers boden één of meer jobs aan. Werkgevers zijn: bedrijven, organisaties, overheden, particulieren, van de bakker om de hoek tot internationale bedrijven.
  • #YOUCA19 leeft over heel Vlaanderen en Brussel.

Wie is YOUCA vzw?

YOUCA, YOUth for Change and Action, is een organisatie voor én door jongeren. Zij stimuleert hen om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Dat doet ze door hen bewust te maken over belangrijke maatschappelijke thema’s en door hen te ondersteunen in hun engagement. Daarnaast zorgt ze voor unieke ontmoetingen en uitwisselingen met impact op het culturele, zakelijke en publieke leven.

Nordine Nakkach
Adjudant-chef

  • Youca
  • Technische jobs
  • belgian army technische jobs
  • belgian army
Spread the news
AdminBlog