22-maart

Previous Commanders

Rechtszekerheid is een recht

(Texte F en bas) Vanuit Defensie werd kort na de opstart van de operatie Vigilant Guardian een voorstel opgemaakt om de militairen ook te verzekeren bij een operationele inzet op het nationale grondgebied. De wetgever had zulk een inzet nooit voorzien en het was vanuit Defensie snel duidelijk dat deze operationele inzet op nationaal grondgebied Read more

Read More