Tag Archives: Ci-MEG

CLEVER CHAMELEON 19

Van 13 tot 24 Mei 2019 vond de oefening « CLEVER CHAMELEON 19 » plaats in het Kwartier Vlasmeer, nabij Leopoldsburg.
Gedurende 2 weken trainden de militairen van de Civil-Military Engagement Group (Ci-MEG), vergezeld van hun internationale
partners uit Nederland, Duitsland en Denemarken, hun vaardigheden in de omgeving van Leopoldsburg, Hasselt, Peer, Zonhoven en Genk.
Lees meer.

Du 13 au 24 mai s’est déroulé l’exercice « CLEVER CHAMELEON 19 » dans le quartier de Vlasmeer, près de Bourg-Léopold. Durant 2 semaines, les militaires du Civil-Military Engagement Group
(Ci-MEG), renforcés par des collègues internationaux hollandais, allemands et danois, se sont entrainés dans les environs de
Bourg-Léopold, Hasselt, Peer, Zonhoven et Genk.
Lire plus.

BEL CIVIL-MILITARY ENGAGEMENT GROUP: what’s new?

Allereerst een woordje over de geschiedenis en context van CIMIC en PSYOPS in Defensie. De recente herdenkingen van de tragische dood van onze 10 paracommando’s tijdens de RWA genocide getuigen nog steeds van een context waarin propaganda een opzwepende en vernietigende invloed had. De fatale gevolgen van de Rwandese haatzender ‘Radio Mille Collines’ zorgden in 2002 voor de oprichting van een ‘Information Warfare’ Cie die evolueerde naar de Info Ops Gp zoals deze vandaag gekend is.  Binnen Defensie is zij tot op heden de enige eenheid die over ontplooibare capaciteiten Psychological Operations (PSYOPS) en Civil-Military Cooperation (CIMIC) beschikt.  CIMIC levert de onontbeerlijke link naar de civiele actoren en hulporganisaties in de operatiezone, terwijl PSYOPS vooraf geselecteerde doelgroepen beïnvloedt om de gewenste effecten te bereiken. Deze twee capaciteiten verzekeren de tactische commandant een unieke steun in het opbouwen en behouden van zijn “Situational Awareness, Freedom of Movement en Force Protection”. Bovendien leveren zij ook een belangrijke bijdrage tot het tactische inlichtingenbeeld.  

Vandaag wordt het veiligheidsbeleid geconfronteerd met uitzonderlijk snel evoluerende informatietechnologieën. De digitalisering en artificiële intelligentie, cyber- en hybrid warfare en onze online leefwereld -waarin wij allen actoren zijn en niet langer enkel passieve ontvangers van nieuws- duiden op een tijdperk waarin het veiligheidsbeleid niet langer kan worden afgebakend in louter geografische termen. Het gevecht om de perceptie heeft een rechtstreekse impact op de veiligheid van onze militairen en de gevolgen van desinformatie en propaganda kunnen een permissieve omgeving snel doen omslaan of een non-permissieve omgeving laten escaleren.

Een projecteerbare, moderne en kwalitatief hoogstaande CIMIC en PSYOPS-capaciteit, is daarom onontbeerlijk voor de ontplooide militaire formaties om te beantwoorden aan de uitdagingen van de hedendaagse complexe conflicten.

De huidige naam van onze eenheid, Information Operations Group, dekte deze brede lading aan capaciteiten en opdrachten onvoldoende en zorgde voor verwarring en vaak wat onbegrip. Bovendien onderkende deze naam de meerwaarde van de CIMIC-capaciteit.   

Daarom werd beslist om de naam van de Info Ops Gp vanaf 03 Jun 19 te wijzigen naar de “Civil-Military Engagement Group (Ci-MEG)”, gezien de eenheid, er stellig van overtuigd is  dat deze benaming de toegevoegde waarde van onze eenheid benadrukt zoals deze wordt bevestigd in de nieuwe mission statement: “The Civil-Military Engagement Group supports operational forces in seizing the initiative within the information environment and human domain through culturally-focused persuasion and engagement, essential to mission success.”

In het kort, Civil-Military Engagement Group (Ci-MEG) staat voor:

  • Civil: focus van onze acties liggen vooral bij de lokale bevolking, autoriteiten, hulporganisaties, IO’s en NGO’s
  • Military: de essentie is de Sp aan onze eigen militairen maar ook de acties gericht tegen onze tegenstanders
  • Engagement: Engagement heeft een breed spectrum aan acties: gaande van een eerder diplomatisch engagement in het domein van samenwerking zoals bijvoorbeeld Key Leader Engagement en engagement met lokale, regionale of supranationale organisaties tot een meer doordringend engagement door het beïnvloeden van de tegenstander in het informatie-domein en verder nog door adviezen over hard engagement zoals lethal targeting van specifieke doelen (bijv communicatiecentra). De term engagement bevat dus een breed scala “interactie, informatie-activiteiten, samenwerking, …”  en vermijdt tegelijk gevoelige en voor verkeerde interpretatie vatbare termen zoals “influence”.

De Ci-MEG is hiërarchisch geplaatst binnen de Landcomponent-3D, gekazerneerd in HEVERLEE en in het Kw LOMBARDSIJDE te NIEUWPOORT, en blijft ook in de toekomst de andere operationele componenten ondersteunen tijdens hun opdrachten zoals bijvoorbeeld  Maritime Capacity Building.

Onze eenheid steunt momenteel volgende operaties: Afghanistan (Resolute Support Mission), Koeweit (Operation Inherent Resolve), Estland/Litouwen (Enhanced Forward Presence), Spanje (OHQ ATALANTA), Mali (MINUSMA). Bijkomend levert de eenheid steun voor de EX FLINTLOCK (NIGER/BURKINA FASO) en de Maritime Capacity Building van de Marinecomponent in West-Afrika.

Om deze brede waaier aan opdrachten uit te voeren hebben we natuurlijk steeds enthousiaste en professionele medewerkers nodig. Is jouw interesse voor onze eenheid opgewekt en wil je bijkomende informatie? Wil je graag meewerken aan dit nieuwe project en onze eenheid vervoegen?

Check Ci-MEG op Facebook, Twitter en Instagram, of contacteer ons via Ci-MEG-S1@mil.be

Info Ops Gp training at Vlasmeer: EX Clever chameleon 19, for the first time with international participants and a DV-day on 22 May

Info Ops Gp, soon to become Civil-Military Engagement Group, is training their civil-military engagement activities in the vicinity of Leopoldsburg, Hasselt, Peer. We will work together with Local Police Forces, Fire Fighters, Red Cross and many others. For the first time, our international partners, DNK, NDL and DEU are participating with Tactical CIMIC and PSYOPS Teams.

EXERCISE CLEVER CHAMELEON 19