Tag Archives: recruiting

Bilan werving // Bilan recrutement 2018

Tekst NL

In 2018 heeft Defensie 1724 militairen geworven (182 officieren, 645 onderofficieren en 897 vrijwilligers). Dat zijn er een stuk meer dan het aantal opengestelde plaatsen (1581). We nemen een zekere marge, aangezien er meestal kandidaten vroegtijdig afhaken. In totaal hebben 5131 geïnteresseerden zich aangemeld.

Het totale aantal vacatures officier werd ingevuld (68 Franstaligen, 114 Nederlandstaligen), maar een aantal functies zijn slechts gedeeltelijk ingevuld, namelijk Marineofficier, tandarts, apotheker en luchtverkeersleider. Dit is eveneens het geval voor de vacatures industrieel ingenieur constructie en CIS. Het aantal sollicitanten lag hoger dan in 2017: 25,9% meer Nederlandstaligen en 20,1 % meer Franstaligen. Eén sollicitant op vijf was een vrouw.

In totaal werden 645 kandidaat-onderofficieren ingelijfd (294 Franstaligen, 351 Nederlandstaligen). De vacatures normale werving niet-technisch en BDL werden ruim ingevuld. De technische vacatures zijn voor 78 % ingevuld; dat resultaat is beter dan in 2017 (51%). Ook een aantal andere functies geraakten niet volledig ingevuld: luchtgevechtsleider, meteo, CBRN, medische vacatures en de plaatsen Marine. De logistieke vacatures in het BDL-statuut en de plaatsen muzikant werden ook niet allemaal ingevuld. Ook voor de onderofficieren zagen we meer sollicitanten dan in 2017: 31,9% meer Franstaligen en 19,4% meer Nederlandstaligen. Eén sollicitant op zeven was vrouw.

We lijfden in totaal 897 kandidaat-vrijwilligers in (444 Franstaligen, 453 Nederlandstaligen). Ook bij de vrijwilligers steeg het aantal sollicitanten, zij het vooral bij de Franstaligen (23,4% meer). Eén sollicitant op veertien was vrouw.


Texte FR

En 2018, la Défense a recruté 1724 militaires (182 officiers, 645 sous-officiers et 897 volontaires. Ce nombre est nettement plus élevé que le nombre de postes vacants ouverts (1581).  Tenant compte des candidats qui abandonnent prématurément, une certaine marge est appliquée. Au total, 5131 postulants se sont présentés.

Les postes vacants pour officiers ont tous pu être remplis (68 francophones et 114 néerlandophones). Cependant, certaines fonctions ne sont que partiellement remplies. Il s’agit de fonctions à la Marine, de postes pour dentistes, pharmaciens et contrôleurs aériens, ainsi que de places vacantes d’ingénieur industriel dans la construction et dans le monde CIS. Le nombre de postulants était plus élevé qu’en 2017 avec une augmentation de 25,9% pour les néerlandophones et 20,1 % pour les francophones. Un postulant sur cinq est féminin.

Un total de 645 candidats sous-officiers a été recruté (294 francophones et 351 néerlandophones). Les postes du recrutement normal non-technique (de carrière et BDL) ont été bien remplis. Pour les fonctions techniques, 78% des postes ont été remplis. Ce résultat est meilleur que celui de 2017 (51%).  D’autres fonctions n’ont pas non plus pu être entièrement remplies : les postes de contrôleur aérien, de météorologiste, de CBRN, les postes médicaux, ainsi que les places vacantes dans la Marine. Cela vaut également pour le recrutement prévu pour les fonctions logistiques BDL et pour les musiciens. Chez les sous-officiers aussi, le nombre de postulants a connu une augmentation par rapport à 2017, de 31,6% côté francophone et de 19,4% côté néerlandophone. Un postulant sur sept est une femme.

Nous avons incorporé 897 volontaires en 2018 (444 francophones et 453 néerlandophones). Pour les volontaires, nous notons également une augmentation du nombre de personnes inscrites, surtout côté francophone (23,4% en plus). Un postulant sur quatorze est une femme.