4de Bataljon Genie uit Amay ontplooid in het kamp van Marche-en-Famenne.

Van 3 tot 7 mei is de 15de Compagnie Constructie van het 4de  Bataljon Genie uit Amay ontplooid in het kamp van Marche-en-Famenne.

Deze inzet heeft als doel verschillende bouwwerven uit te voeren met inachtneming van een tactisch kader, teneinde de soldaten zowel op technisch als op militair gebied te vormen (EHBO, reageren op contacten en beveiligen van het gebied)

Alle middelen van de Compagnie worden gebruikt om naast een verticale constructie (uitkijktoren), zowel een horizontale constructie (steenweg) als een fundering te realiseren. Op deze laatste zal een vormingsfaciliteit neergepoot worden voor de infanterie-eenheden.

Spread the news
Lucas Velaerts