MIF: Militaire Initiatie Fase

“Links links; Schouder Geweer”, ‘ wie heeft nog nooit zo’n bevel gehoord?

Elke kandidaat, of het nu een soldaat, onderofficier of officier is, start zijn militaire leven altijd met een basisopleiding: de MIF (Militaire Initiatie Fase) .

Deze module van ongeveer 14 weken legt de basis voor het militaire leven: voorschriften, fysieke conditie, tactieken, rechten, plichten, wapens en oefeningen.

Sinds enkele jaren heeft elke gevechts- en gevechtssteuneenheid deze vorming overgenomen wat enerzijds het voordeel heeft dat de kandidaat in direct contact staat met zijn toekomstige eenheid en anderzijds dat de kandidaat zijn opleiding zo dicht mogelijk bij zijn thuis krijgt.

Ondanks de COVID-crisis blijven deze vormingsdetachementen functioneren terwijl ze ondertussen de beschermingsrichtlijnen toepassen.

Vanaf december worden weer activiteiten aangeboden die de beroepsmogelijkheden binnen de Landcomponent laten zien, maar ditmaal online.

Verdere info volgt binnenkort op www.mil.be .

Spread the news
Lucas Velaerts