Hoe zit het met discipline de dag van vandaag?

Version FR: lien

Citaat: “Discipline is de ziel van een leger. Het maakt kleine aantallen indrukwekkend, zorgt voor succes voor de zwakken en neemt iedereen in achting.”
Georges Washington: Staatsman, militair, president (1732 – 1799).

Een van de vele andere definities:
Discipline houdt een strijd in tussen wat we moeten doen en wat we willen doen:
– Ik moet naar mijn werk, maar ik wil in bed blijven liggen.

Het is een strijd tussen wat het leven van ons vraagt en wat wij als mens willen doen. Woorden van “een Oude dwaas”, discipline is weg! Mijn opmerking kan onaangenaam of zelfs schokkend zijn voor velen, maar het moet gezegd worden dat een van de pijlers van onze organisatie aan het barsten is, opgelet voor het domino-effect in geval van een volledige breuk….

Het is gemakkelijker om te doen wat je wilt doen dan wat er van je wordt gevraagd, en gemak is voor velen de norm geworden. Vriendjespolitiek, onzorgvuldigheid, participatief leiderschap, overmatig socialisme, ons laks medisch systeem en soms zelfs medeplichtigheid en onze verouderde interne dienst- en disciplinevoorschriften, die in vergetelheid en onverschilligheid zijn geraakt, dragen bij aan de stagnatie.
Wiens fout is het? Van ons allemaal! Wij, de “Leiders”, wie we ook zijn, nemen passief deel aan deze vernedering, omdat sommigen van ons ook voor de gemakkelijke uitweg hebben gekozen.
Wat bedoel ik met het nemen van de gemakkelijke weg? Geen gepaste opmerkingen maken aan medewerkers die in ongepaste of zelfs sjofele kledij rondlopen, die niet meer groeten en zelfs geen hallo meer zeggen als ze u ontmoeten, die onbeschaamd antwoorden als u hen een richtlijn of taak te vervullen geeft, die de uurroosters niet respecteren door nonchalance, en de lijst is nog lang. Zelf spreken we ons soms ook uit over ongepaste houdingen die geen goed voorbeeld zijn voor onze jongeren.

Op dit moment varen we tussen twee wateren omdat onze regels over kleding achterhaald zijn, terwijl de nieuwe regels over “Kleding, uiterlijk en gedrag” al sinds enkele jaren in redactie zijn (ja, je leest goed!), ik niet weet waar maar net als zuster Anne, zie ik nog steeds niets aankomen. Deze situatie creëert een vacuüm in veel nieuwe trends en houdingen met betrekking tot de evolutie van de maatschappij (piercing, fantasie kapsels en baarden, tatoeages…) en waarvoor we geen duidelijke richtlijnen hebben, dus: “Trek uw plan”!

Maar wat moeten we doen?

  • Onze jonge kandidaat-kaderleden en soldaten opleiden en sensibiliseren voor de noodzaak en de voordelen van een duidelijk omschreven discipline om een gevoel van zelfdiscipline en vrijwillige discipline te ontwikkelen. Het is geenszins vernederend om gedisciplineerd te zijn. 
  • Om hen opnieuw respect bij te brengen voor tradities en ouderen, trots op het dragen van het uniform en vooral om het “goed te dragen”, alsook om onze militaire waarden en het specifieke karakter van onze organisatie te promoten. 
  • Een einde te maken aan de permanente mode-effecten die onze soldaten ertoe aanzetten om materiaal te kopen buiten de militaire keten om meer “krijger” te zijn onder het mom van soms twijfelachtige operationele motieven (daar ben ik het niet altijd mee eens, maar…). Om dit te voorkomen, moeten duidelijke richtlijnen van het hogere niveau worden uitgevaardigd om te vermijden wat er nu gebeurt, namelijk lokale initiatieven (in de vorm van SOP’s of Dress Codes of Code of Conduct, …) die soms uiteenlopen naargelang de gevoeligheid van elke verantwoordelijke van het betrokken garnizoen. 
  • Verantwoordelijkheden nemen als leider en op elk niveau, het afdwingen van deze discipline die ons zo kwaad maakt, dat is ook waar het bij het Leiderschap om draait. Jullie zijn ALLEN leiders of toekomstige leiders in deze school dus GO! 
  • Voltooi en publiceer uiteindelijk (het heeft lang genoeg geduurd) het nieuwe discipline en kledingreglement (” Kleding, uiterlijk en gedrag ” ter vervanging van het REG-DISPSYS) want zonder gereedschap heeft het geen effect. 

Tot slot, hou er altijd rekening mee dat discipline niet bedoeld is om iedereen “op stang te jagen” en om de RSM te laten “schreeuwen als een stinkdier” zodra hij je kruist omdat je handen in je zak zitten of je muts scheef staat. Gevechten en oorlogen zijn deels gewonnen door discipline, het respect van anderen en het beeld dat we overbrengen naar de buitenwereld wordt verkregen door discipline, het goed functioneren van onze organisatie heeft discipline nodig, ons persoonlijke leven vereist discipline, het is een inherent onderdeel van ons beroep maar ook van ons dagelijks leven. 

“Discipline is de moeder van het succes”. Aeschylus – Griekse dichter

Origineel Artike: Exemplo, 20 Jul 2019 (link intranet)

Spread the news
Serge Sovet

Leave a Reply