Special Operations Regiment

Het Special Operations Regiment is de snelle reactie-eenheid bij uitstek van de Landcomponent. Het is gespecialiseerd in heel gerichte operaties, expeditionaire en onconventionele oorlogsvoering. Speciale operaties zijn militaire activiteiten die uitgevoerd worden door speciaal georganiseerde en uitgeruste eenheden, gebruik makend van zorgvuldig geselecteerd personeel en van bijzondere tactieken, technieken en inzetmethodes. Deze inzet gebeurt veelal discreet, via het water, het land of door de lucht, met als taak het uitvoeren van vaak gevoelige acties zoals bijvoorbeeld het vergaren van informatie het aansturen van precisiebombardementen door de luchtmacht of de bevrijding van gijzelaars in het buitenland.

Spread the news